Installation av vagguttag

Installation av vägguttag

Ibland kan installation av ett eller flera vägguttag underlätta tillvaron, ibland behöver vägguttag bytas ut på grund av slitage. Vid nybygge eller totalrenovering ska ett stort antal vägguttag både planeras och installeras. I vissa fall kan du själv byta ut ett trasigt uttag men endast en auktoriserad elektriker får göra förändringar i din anläggning, exempelvis montera extra uttag.

Vi gör jobbet på ett säkert och fackmannamässigt sätt, oavsett komplexiteten i installationen: om uttaget är utanpåliggande, om det ska jordas eller om det är av en specialdesign.

Byte eller installation av vägguttag – då behövs en elektriker

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om så är fallet får du göra byte av ett befintligt vägguttag eller med högst 16 A men i alla andra fall måste ett elinstallationsföretag anlitas.

Vägguttag – detta får jag göra själv

Byta vägguttag får du göra själv men under dessa förutsättningar:

1. Ett trasigt vägguttag kan du byta ut själv förutsatt att den är av samma typ som den gamla. Du får absolut inte byta ut ojordat vägguttag mot jordat sådana

2. Vägguttaget får högst ha 16 A och vara placerad i en egen kapsling eller dosa.

3. För båda punkter ovan gäller: Byte av vägguttag får bara genomföras om dina egna kunskaper är tillräckliga. Är du osäker så ska du ta hjälp av elektriker.

I alla andra fall än ovan angivna måste du anlita en behörig elektriker och det är här vi kommer in i bilden. Behöver du byta ut eller installera nya vägguttag så gör gärna våra behöriga elektriker det på ett tryggt och säkert sätt.

Kontakta oss - Vi svarar 24/7

Enkelt att boka en elektriker:

  1. Ring oss på 08-551 223 05 eller fyll i kontaktformuläret.  
  2. En av våra bokare kontaktar dig och går igenom ditt arbete.  
  3. Du får en bekräftelse på en bokad tid.  
  4. En lokal elektriker utför arbetet.  
  5. Du får faktura på arbetet. 

Ett modernt team av lokala elektriker!

Det bästa av två världar! Den lokala hantverkaren med det stora kunnandet och det moderna företaget för att erbjuda en smidig kundresa.

Olika typer av vägguttag

Vägguttag används ibland synonymt med eluttag och med det syftar vi på installationen bakom det. Vi skiljer vi mellan två olika uttag: ett jordat och ojordat uttag. Ett ojordat uttag är den enklaste varianten av uttag. Ett jordat vägguttag är anslutet till jorden och är i allmänhet mycket säkrare än ett ojordat vägguttag. Ett jordat uttag används ofta för enheter som har en ökad risk för kortslutning. Ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus. I hus som är byggda 1994 eller senare är jordade uttag standard. Att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken. Runda ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag. Har du en jordad kontakt inte jordade uttag? Då kontaktar du oss så hjälper vi dig med installation av jordat vägguttag. Det är dock inte tillåtet att blanda jordade med ojordade uttag i ett och samma rum eftersom det vid elfel kan innebära stor personfara.

Vägguttag skiljer sig i spänning

Det finns totalt 15 olika typer av eluttag och vägguttag i världen. I Sverige använder vi två uttag:

  • Typ C (ojordad), även kallad Europlug, som är den smala kontakten
  • Typ F som har en jordanslutning och är den större kontakten

Förutom att eluttagen är fysiskt sett olika så kan skiljer sig eluttagen mellan vilken spänning de levererar, vilken frekvens spänningen svänger med samt vilken strömstyrka eluttaget maximalt kan erbjuda. Spänningen varierar mellan 100-240 Volt och frekvensen är antingen 50 eller 60 Hz.

Det finns två standarder för spänning och frekvens för hushållseluttag:

  • 220–240 V 50 Hz som används i Europa med flera regioner
  • 110–120 V 60 Hz i Nordamerika med flera.

För utrustning med mycket hög effekt, exempelvis spisar och ugnar, finns trefasanslutning med andra större kontakter som perilexuttag. Som du förstår är området vägguttag komplext, vilket är anledningen till att du ofta i vardagen behöver ta hjälp av våra behöriga elektriker. Hör av dig så fixar vi dina vägguttag på bästa sätt.